Magasinering – Lager

Vi erbjuder förrådsuthyrning och magasinering av allt från privat bohag och handelsvaror till produkter från industri eller affärsverksamhet i vårt eget varmlager. Vi har idag allt från bokföringsarkivering till rena varulager åt olika företag.

För magasinering av bohag tillhandahåller vi låsbara containrar.

Förutom vårt varmlager har vi även uppställningsplats kallt under tak att erbjuda.

För bokning eller förfrågan ring: +46 550 828 50