Transporter

Från enkla till unika transporter – i hela Europa.

För bokning eller förfrågan ring: +46 550 828 50

  • TILLGÄNGLIGHET dygnet runt – året runt
  • TRYGGHET förtroende
  • PUNKTLIGHET i rätt tid på rätt plats
  • VARSAMHET från gjutgods till kristall
  • FLEXIBILITET unik lösning på varje transportmöjlighet

ExpressFrakt är ett åkeri med mer än 30 års erfarenhet inom transport- och flyttbranschen vilket borgar för ett stort kunnande och etablerade rutiner för alla typer av transportuppdrag.

Vår affärsidé bygger vanligtvis på direkta kunduppdrag, ofta i from av speciallösningar för snabba och rationella fraktåtaganden av varierande storlek.

Våra uppdrag varierar från minsta lilla paket till bredlast på 25 ton med följebil. Destinationerna finns över hela Europa och vi har lång erfarenhet om landsspecifika körregler och förtullning vilket gör att vi kan hålla våra leveranstider.

För skräddarsydda lösningar samarbetar vi även med flygfrakt, trafikledare och internationella speditörer.

Turbilsuppdrag, insourcening och schemalagda körningar ex vis på veckobas åt olika företag är en ökande del av vår verksamhet och vår flexibilitet gör att vi kan alltid snickra ihop en lösning som passar era transportbehov, stora som små.